Hvad er LMBU?

LMBU er en selvstændig demokratisk organisation. Den øverste besluttende myndighed i LMBU er Landsgeneralforsamlingen (LGF), hvor bestyrelsesmedlemmerne i alle lokalforeningerne har stemmeret. På LGF har alle frivillige ledere i klubber og lokalforeninger taleret og alle medlemmer i lokalforeningerne er opstillingsberettigede til Landsbestyrelsen (LB) samt de tre landsdækkende Arbejdsudvalg for LMUBetween og Kids

Næst efter LGF er Landsbestyrelsen øverste besluttende myndighed i LMBU og har dermed det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar samt udstikker retningen for LMBU – både åndeligt og organisatorisk set. Derudover har LB uddelegeret den daglige drift til Landslederen.

For 0-30 årige - i hele landet

LMBU har klubber og lokalforeninger i hele landet. Både på landsplan, regionalt og lokalt er arbejdet organiseret i 3 arbejdsgrene, der retter sig mod hver sin aldersgruppe:

  • Kids er for børn
  • Between er for juniorer og teenagere
  • LMU er for unge mennesker

Til at støtte og opmuntre det lokale arbejde i klubberne og lokalforeningerne har LMBU ansat en række konsulenter, der hver især koncentrerer sig om enten KidsBetween eller LMU på regionalt plan.

LMBU’s årlige budget er på cirka 4,5 mio. kroner.

Tilhørsforhold

På alle planer i LMBU er der et nært samarbejde og fællesskab med Luthersk Mission (LM). LMBU er en selvstændig organisation og samtidig også en væsentlig del af LM, forstået på den måde, at LMBU er LM’s børne- og ungdomsarbejde. På lokalt plan er de voksne ledere i Kids og Between ofte LM’ere ligesom de unge mennesker i LMU også er en integreret del af det lokale LM-arbejde. Det samme gør sig gældende på regionalt plan og på landsplan, hvor LMBU og LM arbejder tæt sammen, fordi der er et grundlæggende åndeligt fællesskab mellem de to organisationers medlemmer, som begge parter ønsker at bevare og styrke.

Demokratisk

Luthersk Missions Børn & Unge (LMBU) er en kristen børne- og ungdomsorganisation, der anser Bibelen for at være Guds Ord, fuldt troværdig og eneste rettesnor for kristen tro, lære og liv.
LMBU læser og forstår Bibelen på samme måde, som de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter beskriver det.

På den baggrund er formålet for LMBU at samle børn og unge, så de hører Guds Ord forkyndt og derigennem lærer Jesus Kristus at kende, som deres personlige Frelser. Det vil vi skabe rammer og muligheder for i LMBU.

Det er de frivillige ledere i hele landet, der udgør selve grundstammen i LMBU. Uge efter uge indbyder de børn og unge til at mødes og høre Guds Ord forkyndt, de sørger for at skabe gode sociale fællesskaber og de rækker hånden ud til lokalsamfundet for at flere kan høre evangeliet om Jesus. Uden de frivillige lederes indsats ville LMBU ikke kunne eksistere.