Mission i hjerterne og mission i verden

LM Betweens missionsprojekt »Børnene på banen« handler ikke bare om at samle penge ind. Der er mere i det ...

 

Mission i hjertet

Jesus kalder alle kristne, store som små, til at være med i hans mission. Derfor ønsker vi, at between’ere i Danmark må få hjerte for mission. Vi ønsker, at mission må være en del af deres liv - både nu og når de bliver voksne. Vi ønsker at de skal høre Jesu kald til mission ind i deres liv. 

Mission i verden

Vi ønsker at flere i verden må lære Jesus at kende som deres frelser. Samtidig ønsker vi at gøre godt mod andre sådan som Jesus har gjort godt mod os. Derfor støtter vi konkret i ’23-’24 et fodboldprojekt i Cambodja, som er et socialt projekt med et dobbelt formål: at hjælpe børn fra slumkvarterer til et bedre liv, og at give børnene en mulighed for at høre om Jesus. 

Det kan din junior/teenklub gøre:

  • Sæt mission på programmet:
    vis billeder og videoer fra missionsprojektet, tal om mission med udgangspunkt i Bibelen, fortæl om LMs missionsarbejde, tal med between’erne om hvordan de kan være en del af Guds mission: med forbøn, økonomisk støtte, deltagelse i missionsaktiviteter, som lys og salt i deres hverdag mm.
  • Bed for børnene i Cambodja, at Gud vil passe på dem, og at de må lære ham at kende
  • Bed for vores missionærer
  • Bed om, at vi må få giversind og missionssind
  • Saml penge ind til »Børnene på banen«

 

Sådan kan I hjælpe
Vil I hjælpe med at bede for børnene i Cambodja og samle penge ind til fodboldholdene? Find ideer her på siden under aktivitets-ideer.

 

 

Fodbold for fattige børn i Cambodja er ikke kun et dejligt frirum i hverdagen, det er også en mulighed for at høre om Jesus.

Den kristne organisation, Flame, hjælper fattige børn i Phnom Penhs slumkvarterer til et bedre liv. På Flames fire centre får børnene mulighed for ekstra skolegang, mulighed for at gå til fodbold - og at møde voksne kristne, som med deres liv peger på Jesus.

Mere end fodbold
Flame har seks fodboldhold, som træner to gange om ugen. Der er i alt 135 børn mellem 8 og 18 år på holdene, og ca. 40 af spillerne er piger.
I Cambodja må Flame ikke blande socialt arbejde med religion. Men alle børnene ved, at de voksne i Flame er kristne, for de voksne fortæller om, at de tror på Gud. Og igennem deres personlige liv, vidner de om Jesus, fordi deres opførsel og værdier er anderledes end det, børnene ellers møder. De kristne trænerne tager sig af børnene, er venlige, omsorgsfulde, taler ikke hårdt til børnene, tilgiver fejl osv. Flere af trænerne inviterer også børnene med i kirke. Alt sammen noget, som skiller sig ud fra det hårde liv, børnene ellers oplever i slummen, hvor de bor. Børnene på fodboldholdene får lov til at opleve, at de er en vigtig del af et team, og de er sammen med voksne, som tror på Gud og som ønsker at hjælpe dem. Og så får børnene lov til at have det sjovt!

Målet for indsamlingen
Det er gratis for børnene at gå til fodbold hos Flame, og Flame giver endda børnene fodboldtøj. Det er LM Betweens mål at samle 100.000 kr. ind i løbet af 2023-2024. Pengene skal gå til leje af fodboldbaner, fodboldtøj og vand til børnene samt løn til Flames trænere.

 

Indsamlingsbarometer

100.000 kr.
78.357 kr.