Projektet "Børn i pluralismen"

Hvordan sætter man sunde rammer for dannelsen af en kristen identitet, hos et barn der vokser op i pluralismen?

Det har LMBU i et samarbejde med bl.a. Kristent Pædagogisk Institut (KPI) sat fokus på, i projekt "Børn i pluralismen".

Projektet udmønter sig i spændende artikler og en inspirations og værkstedsdag, som du kan læse mere om her.

De enkelte artikler finder du her under, eller du kan vælge at snuppe hele den lækre pakke med det samme, ved at åbne dette hæfte.

Artikler

______________________________________________________________________________

Vores børn lever i en pluralistisk verden – hvori består udfordringen?

 

 

Pluralisme er ikke et synspunkt, børnene kan være enige eller uenige i. Det er det vand, de svømmer i.

Læs ANDREAS ØSTERLUND NIELSEN's artikel her.

Hvordan formes barnet som et menneske med tro af de fællesskaber, det indgår i?

 

Om betydningen af omsorg, tilknytning og påvirkning med respekt – også når det drejer sig om tro.

Læs MARIANNE HOLST NIELSEN's artikel her.

Samspil mellem kirke, kristent fællesskab og familie

 

Kirken og familien må arbejde sammen på at gøre den kristne tro troværdig for børn og unge. Glæden og sandheden er to af de vigtigste gode grunde til at tro på Gud og leve som kristne i en sekulariseret tid.

Læs NIELS JØRN FOGH's artikel her.

Forankring og dialog

 

Hvordan bygger vi som kristne forældre et sundt fundament for vores børn, som de kan møde verden ud fra?

Læs MERETE HOLM DALSGAARD's artikel her.

Apologetik i børnehøjde

 

Også børn har brug for at få troen forklaret og forsvaret. Vore svar skal være enkle, sande og omsorgsfulde.

Læs KURT CHRISTENSEN's artikel her.

Hvad og hvordan svare på børns spørgsmål til den kristne tro?

 

Giv dit barn både rødder og vinger! Rødder, der er forankrede i en kristen tro og et kristent livssyn. Vinger, som tør flyve ud for at udforske verden og være næste for dem, dit barn møder.

Læs CARSTEN HJORTH PEDERSEN's artikel her.

Vi savner medvandrere, der vil tale om ”the Word and the World”

 

Konklusion på spørgeskemaundersøgelse blandt 118 deltagere på KFS´ Discipeltræf i oktober 2017.

Læs CARSTEN HJORTH PEDERSEN's artikel her.