Tro og værdier

LM Between er en del af LMBU, som er en del af Luthersk Mission (LM). Derfor har vi de samme værdier som LM, der bekender sig til den klassisk evangelisk-lutherske bekendelse:

  • Vi vil forkynde evangeliet, så det viser Guds grænseløse kærlighed og så det sætter mennesker i frihed.
  • Vi har Bibelen og dens budskab om Jesus, som vores fundament for tro, lære og liv.
  • Vi ønsker, at flere og flere mennesker skal høre budskabet om Guds nåde, så de kommer til tro og bliver en del af Guds familie.
  • Vi vil vise, at der er brug for alle i Guds menighed. Hvert eneste menneske har værdi og kan med netop sine evner, sine nådegaver og med sin alder bidrage til, at Gud bliver æret, troet og tilbedt.

Se en kort forklaring af den kristne tro her.

Tro og værdier
Vi vil forkynde evangeliet, så det viser Guds grænseløse kærlighed og så det sætter mennesker i frihed