Forslag til 3-årsplan

Her kan du finde ideer til hvilke emner, der kunne være relevante over en 3-årig periode i en teenklub. Planen er udarbejdet af lederne i Esbjerg teenklub på baggrund af en drøftelse ved en teenledersamling.

Åndelige emner

Grundlærdom:

 • Jesus er vores frelser (forsoningen - frikøbt - korsets betydning) - tages op hvert år
 • Nåde
 • Synd og tilgivelse
 • Gud er kærlighed (vi har værdi for Gud)
 • Jesus er synderes ven (vi kan ikke frelse os selv - vi har brug for Jesus)
 • Gud er hellig
 • Hvad er tro?
 • Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd (Treenigheden) (kan tages op hver for sig)
 • De 10 bud i dag
 • Frelsesvished / Er jeg frelst?
 • Kampen mod synden
 • Tvivl
 • Gud i hverdagen
 • Hvem var Jesus
 • Hvornår er jeg kristen? Og hvordan bliver jeg ved med at være det?
 • Himmel eller helvede
 • De sidste tider og Jesu genkomst
 • Himmellængsel - glæde sig til at Jesus kommer igen
 • Skabelsen (skabt i Guds billede)
 • Syndefaldet
 • Efterfølgelse og discipelskab
 • Hvorfor Kristendommen? (hvordan kan vi vide at kristendommen er sand?)
 • Højtiderne (særligt: Pinse og Kristihimmelfart)
 • Ånder og engle

Guds ledelse:

 • Guds plan med mit liv og hvordan leder Gud
 • Hvorfor alt det onde i verden?

Det kristne liv:

 • Andagtsliv
 • Bøn
 • Glæden i kristenlivet - ikke bare påbud og forbud

Mission:

 • Hverdagsmission
 • Ydremission
 • Andre religioner
Forslag til 3-årsplan

Menneskelige emner

Kristen i verden:

 • At leve som kristen i et vældfærdssamfund: forbrug, penge, givertjeneste
 • Hvordan bruger vi vores tid og til hvad?
 • Forhold til påklædning, alkohol og sprog
 • Medier: TV, internettet, musik, mobil, computerspil
 • Hvordan forholde sig til tidens strømninger (sekter, falsk lære m.m.)
 • Ung og kristen i det moderne samfund

Næstekærlighed:

 • Næstekærlighed (også til dem som ikke er kristne)
 • Det kristne fællesskab (omsorg, øje for hinanden)

Det modsatte køn:

 • Jeg har fået en kæreste og hvad gør jeg så? (kærlighed/forelskelse,
 • grænser, sex, kristen kæreste osv.)
 • Det modsatte køn (også når man ikke er kærester)