»At forberede en bibelfortælling«

Rebekka Aagaard Nielsen er konsulent i LM-Kids

Det er tirsdag aften – du er lige kommet hjem fra arbejde. Kommer i tanke om, det er dig, der har bibelfortælling i børneklubben i morgen. Du er træt og uden energi – du orker det egentlig ikke. Har ikke meget tid, men du ønsker alligevel, det bliver en spændende og fængende bibelfortælling, som børnene husker.

Hvad er så vigtigt i din forberedelse:

  • Læs Bibelteksten grundigt igennem allerede 1 uge før
  • Bed om Guds velsignelse og Helligåndens inspiration
  • Læs teksten med nye øjne
  • Åndelig føde for dig!
  • Brug tekstsystemer, forklaringer
  • Visuelt, fortællerperspektiv og involvering

Læs Bibelteksten igennem senest 1 uge før

Det tager ikke lang tid at læse teksten igennem ugen før. Herefter kan du gå og tænke over den. Sæt fx en seddel på dit køleskab og skriv ideer op løbende. Ha´ øjne og ører åbne i fht. det budskab / emne du skal fortælle om i klubben. Nogle gange kan idéerne dukke op de mærkeligste steder fx mens du er i Netto, hvor du finder en ting i vognen med nedsatte varer, som du lige kan bruge i Bibelfortællingen. Eller en situation derhjemme med børnene eller en oplevelse børnene har haft i børnehaven / skolen, du kan genfortælle. Måske er der en samtale på din arbejdsplads, der giver dig inspiration. Skriv ideerne ned og brug dem i din Bibelfortælling.

Bed om Guds velsignelse og Helligåndens inspiration

Læg bibelfortællingen over i Guds hænder og lad dig bruge som et redskab for Gud. Heldigvis er vi ledere ikke alle sammen skovle – men vi er forskellige. Gud har heldigvis også rivejern, spader og hæk klippere i sit redskabsskur. Gud vil bruge dig med de evner, han har givet dig. Gud har også givet os en helt fantastisk inspirationskilde – Helligånden. Lad Helligånden inspirere dig i din bibelfortælling – lyt, vær stille, skab rum og plads for at han må virke – lad tankerne flyde. 

Læs teksten med nye øjne og få aha-oplevelser

Når vi kun får læst genfortællingen af bibelhistorien i tekstsystemet, får vi ikke alle de små detaljer og overraskende oplysninger med. Hvis du læser teksten direkte fra Bibelen først, vil du opleve at Guds Ord giver dig nogle Ahaoplevelser – ja for Guds Ord er jo faktisk levende og skarpt. Et godt eksempel er den helt basale Bibelfortælling om syndefaldet, som de fleste af os kan udenad. Eva spiste af æblet – nå nej der står jo ikke æble nogen steder i teksten – hvilken frugt kunne det så være - en abrikos eller en mango. Hvilke frugter var der mon i Edens have?? Eller den kendte bibelfortælling om Noa og naboerne der grinte af ham. Nå nej, hvor står der, at naboerne grinte af ham – var det i børnebibelversionen? Hvordan mon så naboerne reagerede – var de bange, overraskede… Du kan få nogle nye vinkler på den tekst, du skal forberede, når du læser direkte fra Bibelen. Hav et åbent sind, læs med nye øjne og få aha oplevelser i Bibelen. 

Inspiration fra:

Fortællekunst” af Lance Pierson

Hvordan få det sagt” af Carsten Hjorth Pedersen

Kan det også være åndelig føde for dig?

Ærgerlig over, det er dig, der skal tage børnekirken på søndag under prædiken? Bare du kunne sidde stille og lytte og få en god opbyggelig prædiken i stedet for. Måske skal vi vende den lidt om og tænke: Hvad vil Gud sige til mig i denne forberedelse til klub/ børnekirke. Den tid du bruger på at forberede en Bibeltekst for børn er også at bruge tid sammen med Gud. At grave ned i Bibelen, tænke, lade sig inspirere. Lad også det være din prædiken, din andagt.  Jesus vil også sige noget til dig gennem den

Brug tekstsystemer og forklaringer

Dette er en rigtig god hjælp i forberedelsen. Det er en god idé at slå op eller google nogle af de svære ord i teksten og kunne forklare dem for børnene på en enkel måde. Både LMs tekstsystemer 1-4 og DFS tekstsystem ”Børnefrø” indeholder også nogle gode forklaringer til hver enkelt tekst. Samtidig kan det også være en hjælp at finde billeder fra stedet, hvor fortællingen foregår. Hvordan mon der så ud – natur, huse, mennesker. Give en oplevelse af hvor vi er – ørken, bjerg, by… 

Visuelle virkemidler ...

... er med til at understrege fortællingen og budskabet, så børnene husker den bedre. Særligt brug af sanserne i en bibelfortælling – se, høre, lugte, smage, røre - er gode reminders. At se billedet af Maria, lugte til fisken, smage brødet, røre ved fåreulden, høre vand rislen.

Det behøver ikke at være dyrt at bruge noget visuelt – find, hvad du har derhjemme. En enkelt ting kan illustrere meget fx et plaster < Jesus gør syge raske. En hulahopring > evigheden. Et stort viskelæder > Jesus visker synden ud. En stok > hyrden. En sten > graven er tom. En lænke/håndjern > Peter i fængsel. Telefon> snak med Gud. Stor blyant > disciplene, elever hos Jesus, Blåt lagen > Genesaret sø (lav bølger med børnene stille – storm). 

Fortællerperspektiv

Ligesom de fire evangelister bruger forskellig fortællerstil kan vi også. Lukas der har lægekasketten på og fortæller meget kronologisk. Johannes der er meget beskrivende i sit billedsprog – ordet, lyset, livets brød… Eller Moses der fortæller i cirkler. Vi kan fortælle i billeder, bruge hverdagseksempler, fortælle i kronologisk rækkefølge eller fortælle ud fra forskellige synsvinkler.

Fortællingen kan tages ud fra hovedpersonens synsvinkel i 1. person / ”jeg”. Ex: Peter ”Jeg sagde: I Jesu navn stå op og gå! Jeg greb hans hånd og rejste ham op og straks blev hans fødder stærke….” (apstg. 3,6-7) Der kan også fortælles i 3. person med han eller hun: ” Han sagde ….han greb mandens hånd….”

En anden mulighed er at fortælle fra en bipersons synsvinkel, hvilket giver en god overraskelse særligt for de børn, der har hørt fortællingen ”100 gange før”. Eksempelvis kan Jesu korsfæstelse tages fra Barabas´ synsvinkel fra fængslet.

Det skaber også nysgerrighed at fortælle ud fra en usynlig eller fiktiv/opdigtet vinkel, fx fra en tilskuer, eller en krage i træet, der har set det hele.

Tilbagebliksfortælling er også en mulighed: begynd med slutningen og fortæl, hvad der skete forud for den. Det giver ofte nogle meget opmærksomme lyttere, hvis du begynder med en spændende slutning.

Involvere

Børnene synes også, det er sjovt at være en del af bibelfortællingen – at dramatisere fortællingen med fx brug af udklædning. Lad børnene være publikum, sige forskellige lyde eller lave bevægelser undervejs - ride på kamel, gå i ørkenen, svømme i søen, bygge et hus... Børnene kan også være med til at lave figurer til brug i fortællingen fx af æbler med rosinøjne / flasker med papøjne/ ubrugte køkkenruller med sorte tuschøjne.

Fantasien er også et fantastisk redskab – når vi bruger den med måde. Så længe budskabet er tydeligt i bibelfortællingen kan du male fortællingen med beskrivelser, gøre personerne levende, krydre med dufte, stemninger, tanker og give børnene en oplevelse af selv at være lige der midt i Bibelfortællingen.
God fornøjelse.


Kunne du lide denne artikel?