Børn og Gud

I foråret 2013 udgav LM-Kids pjecen ”Børn og Gud – et manifest.”

Den er skrevet og udgivet i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, ELM Kids, Dansk Bibel-Institut samt Kristent Pædagogisk Institut, og i pjecens forord er formålet med udgivelsen formuleret sådan:

"Vi har brug for at genopdage, at det døbte barn er en del af menigheden. Det ønsker vi at manifestere! Vi vil tale Bibelens sag om barnet og barnets sag i familien og menigheden. Vi vil formulere og kommunikere Bibelens syn på relationen mellem Gud og barn. Barnets åndelige liv er lige så væsentligt som den voksnes. Det næres i den kristne familie, i kristne institutioner og i menigheden. Hvor det ikke sker, sygner det hen! Vi håber, at en ny besindelse på barnet og dets åndelige liv må få synlige udtryk i børnenes kristne læring i hjem og menighed. Vi håber også, at det vil give alle, der har ansvar for forkyndelse og kristne samvær med børn, en fornyet bevidsthed om den vigtige gave og opgave, det er at lede børnene i deres forhold til den treenige Gud.”

Pjecen er oplagt at benytte som samtaleoplæg blandt klubbens ledere og i LM-kredsens/frimenighedens ledelse: Hvilken plads har børnene i vores lokale sammenhæng? Er børnene ”blot” kirkens fremtid eller er de også kirkens nutid?

Opgaven for medarbejdere i en børneklub/juniorklub, indebærer også et delansvar for børnenes åndelige liv (sammen med forældre og menighedsledelse) – og den opgave kan man få hjælp til ved at læse denne pjece.

 

Børn og Gud

Hent pjecen her