Det skal gøre en forskel

LMU har sammen med Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) og andre ungdomsorganisationer - med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - udviklet 7 lederressourcer, som skal hjælpe lokale ungdomsledere med nytænkning og udvikling på baggrund af foreningens værdier.

Ressourcerne består primært af korte videoer, hvortil der er knyttet nogle oversigter og dokumenter. Det hele er lavet, så det kan downloades og bruges, når den lokale ledergruppe samles til ledersamlinger.

Denne artikel introducerer og skaber oversigt over hele projektet.

 

Det skal gøre en forskel generelt

Projektet handler om værdibaseret organisationsudvikling.
Du kan læse en artikel om værdibaseret udvikling her.
Der er også udgivet et magasin om projektet som kan læses i sin helhed. En del artikler fra magasinet finder du på andre dele af denne side.

 

Overblik over de 7 lederressourcer 

Ressoruceoversigt med layout
Ressourceoversigt uden layout

Du kan også se en lille intro-video til højre --> 

LMU's følgende værdi-DNA og historie skal bruges ved mange af lederressourcerne.
Oversigt over værdi-DNA med layout
Oversigt over værdi-DNA uden layout
LMU's historie med layout
LMU's historie uden layout

Du kan også læse et lille interview med nogle ungdomsledere fra Rødovre LMU som har testet en af ressorucerne. Klik her

De 7 lederressourcer

Til det konkrete arbejde i ledergruppen skal I bruge de syv ressorucer.
Dem kan du læse mere om, se videoer og dokumenter fra i oversigten til højre.