Så er der LMU i Ringkøbing igen!

Lige efter sommerferien startede Ringkøbing LMU op på ny efter en standby på et halvt års tid. Det har givet stor pote. Hver tirsdag mødes 15-30 unge i LMU-lokalet for at være sammen med hinanden og sammen med Gud.

 

"Jeg synes, at det er godt at komme i LMU, fordi man får et fællesskab med andre, som man måske ikke lige havde før. Der er både tid til undren i forhold til tro og tid til sjov. Der er også tid til at være seriøs. LMU er noget, som jeg ikke har haft før, men nu vil jeg ikke rigtig væk, da jeg føler det er et sted, hvor jeg er velkommen!" – Jeanne Nielsen, går i 3G på Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.

 

På kryds og tværs har de unge taget opgaverne på sig, som følger med, når der skal dannes en forening; flere har budt sig til klaveret, andagter holdes og mødeleder-tjansen udføres. Der er endda fem personer, der er gået ind i en arbejdsgruppe for LMU'en indtil årsskiftet, hvor der skal sammensættes en bestyrelse. Ringkøbing LMU er sammen om forkyndelse, sang og sociale aktiviteter. Sommetider mødes LMU'en også ude i LM-hjem til bibelstudier.

 

"Det har været rigtig godt at kunne komme i LMU igen (tidligere gået i Agerskov LMU), efter at være startet på Det Kristne Gymnasium. Det har været fedt at prøve at komme i en helt nyopstartet LMU, fordi jeg allerede nu kan mærke, at vi er ved at sætte vores eget præg på den. Vi har virkelig kunnet mærke LM's opbakning til at få startet vores LMU godt op. Vi har lavet masser af sjov og spas, men altid med Gud i fokus. Derfor synes jeg, at Ringkøbing LMU er god og værd at komme i. Tak, om I også vil bede for os." – Tikva Nyborg, går i 1G på Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.

 

Ringkøbing LM er meget hjælpsomme. De åbner deres hjem for de unge, og på skift er de ude og hjælpe de unge i LMU-lokalet med kaffe, kage og oprydning.

 

"Hvorfor vil LM Ringkøbing de unge?

  1. De unge er LM's fremtid.
  2. Vi elsker de unge.
  3. De unge er livgivende.
  4. LM'erne, børn og unge er vigtige, for at være en hel menighed.
  5. Det vigtigste: De unge må og skal frelses og bevares i troen på Jesus. Det sker ikke af sig selv, og her er LMU en rigtig vigtig brik." – Kaj Birkmose, LM-formand i Ringkøbing LM.