»Skal kristne tænke på klimaforandringer?«

Af Lillian Hauge Skov Jensen,

cand.tech.soc

Arbejder i en kommune som miljøsagsbehandler

Gift med Daniel og bor på Fyn

Bruger fritiden på diverse strikkeprojekter og gåture

Skal vi som kristne gå op i klimaspørgsmål, eller skal vores fokus være på den kommende jord? Lillian Hauge Skov Jensen skriver her nogle af hendes refleksioner omkring klimaspørgsmålet.

Hvor meget tænker du på klimaet i din hverdag? 

Klimaet og klimaforandringers effekt på jordens tilstand er for alvor kommet på den politiske dagsorden og i medierne. Der er mere fokus på det nu end da vores forældre og bedsteforældre var unge. Vi kan nærmest ikke undgå at høre om klimaet i hverdagen; men i hvilken grad får klimaet lov at komme på vores dagsorden som kristne? Hvor meget snakker vi om det derhjemme eller i menigheden?

Klima kom ikke på min dagsorden før jeg startede på universitetet og studerede miljøplanlægning, som bl.a. handlede om klimaforandringer, miljøets tilstand, og hvordan vi kan finde løsninger på udfordringerne. På studiet fik jeg forskellige perspektiver på klimaforandringer, men jeg savnede et kristent perspektiv på klimaet, og hvordan jeg i min tro skulle forholde mig til det.

Kulturbefalingen

I min morfars ‘bibliotek’ fandt jeg en bog, der gav lidt afklaring. I 1991 udgav Svein O. Thorbjørnsen og Gunnar Heiene “Håp for drivhuset? - Miljøkrise og kristen tro” (original titel, norsk), hvor de skriver, at vores ansvar for naturen har med kristentroen at gøre. 

I Bibelens første kapitel finder vi følgende bibelvers. Det bliver også kaldt kulturbefalingen, og den er helt central i det her spørgsmål.

 

“Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«” (1. Mosebog 1, 27-28)

 

Gud giver os et ansvar - forvalterskabet. Gud befaler os, at opfylde jorden og herske over den. Han gav os ansvaret for jorden, for skaberværket. 

Thorbjørnsen og Heiene (1991) skriver videre: ”Når mennesket også er afhængig af den verden, Gud har skabt, er det forpligtet til selv og vise omsorg og taknemmelighed overfor skaberværket.”
Vi er afhængige af mad på bordet og tøj på kroppen, som kommer fra verden. Viser vi taknemlighed for det, og hvordan gør vi det?

Næstekærlighed

Klimafokus handler også om næstekærlighed. Jesus siger, elsk din næste, og så tænker du måske, hvorfor er det relevant her? Lad mig give et eksempel: 

Min livsstil påvirker klimaet. Det påvirker måske ikke den næste, jeg møder 10 sekunder senere i den butik, jeg handler i; men det påvirker min næste, der f.eks. er bosat på en af Tuvalus øer, hvor havet stiger på grund af klimaforandringerne. Eller min næste i Afrika, som pga tørke ikke kan dyrke sin jord og derfor drives på flugt fra sithjem.
Derfor er der et behov for at tænke på klimaet som kristne. Fordi Jesus befaler os at elske vores næste. Det betyder ikke nødvendigvis, at menigheden eller kirken skal engagere sig i den offentlige debat, men vi bør i menigheden kunne snakke om hvordan vi kan elske vores næste ved at ændre små ting i hverdagen, der kan gavne klimaet. 

Ovenstående er et sammendrag af mine refleksioner, og den viden jeg har tilegnet mig. Hvorvidt vi skal forholde os til klimaet som kristne er et svært emne, og der findes ikke noget endeligt svar; du vil få forskellige svar alt efter hvem du spørger.

Afslutningsvist vil jeg henvise til versene i 1. Timotheusbrev 6, 6-8 og Ordsprogenes bog 30, 7-9 og foreslå, at du læser versene i relation til de tanker, du sidder med efter at have læst denne artikel.   

Anbefalinger

Hvis du vil dykke mere ned i emnet

- KFS (Til Tro 1/2020) - Vi sidder alle sammen i en båd med hul i bunden, Interview m. Mikael Jarnvig, 
- IM Undervisningsvideoer: https://imedia.dk/undervisning/video/forvaltning-og-klima/ 
- Thorbjørnsen, S. O. & Heiene, G. (1991): Håp for drivhuset? - Miljøkrise og kristen tro, Credo Forlag (norsk udgivelse)

Læs andre artikler om:

Klima Næstekærlighed Klimakamp

Kunne du lide denne artikel?