»Evangeliet om helliggørelsen«

Af Daniel Burgdorf   

Gift med Camilla og far til tre børn på 10, 14 og 16.

Bor i Hillerød og arbejder på Luthersk Missions Højskole.

Elsker at komme en tur ud i havkajakken.

Vi bliver frelst af nåde – dvs. helt ufortjent – og ikke ved gode gerninger. Alligevel taler Bibelen om, at vi som kristne helliggøres, bærer frugt og er kendetegnede af gode gerninger. Handler det så alligevel om vores fortjeneste og gode gerninger, når det kommer til stykket? – og hvis det ikke gør det, kan det så ikke være ligegyldigt, hvordan vi lever som kristne?

Hellig i Jesus

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at vi ikke kan blive hellige ved at gøre gode gerninger. Et træ kan heller ikke blive godt ved at bære god frugt, men et godt træ bærer god frugt.

Vi bliver hellige, når vi bliver frelst ved tro på Jesus. Han gør os hellige. ”For før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.” (Ef 1,4) Derfor handler al sand helliggørelse ikke om os selv og vores fortjeneste, men om at blive i Jesus og leve som de frie Guds børn, vi er i Jesus. Helliggørelse handler om at leve det nye liv, vi er købt fri til at leve, når Jesus har frelst os – ikke for at blive hellige, men fordi vi er hellige i Jesus (Ef 5,8-11).

Ikke frelst ved gode gerninger, men til gode gerninger

Et af de steder i Bibelen, der allerklarest forkynder, at vi er frelst af nåde ved tro og ikke ved gerninger, er Ef 2,8-9, hvor det til sidst lyder: ”Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.”

Men betyder det så, at gerningerne er ligegyldige? Overhovedet ikke. Det hedder jo netop i verset, der kommer lige efter: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i”. De gode gerninger og det hellige liv, hvor vi bliver præget mere og mere af Jesu sind, er ikke noget, vi selv kan rose os af, men noget, vi er skabt til i Jesus. Vi er ikke frelst på grund af gode gerninger, men frelst til dem. Derfor er helliggørelse ikke vores fortjeneste, men Guds værk. Samtidig er et liv i helliggørelse ikke bare en mulighed, men en nødvendighed for en kristen, for vi er jo skabt til det i Jesus.

I virkeligheden er det ikke så kompliceret, som vi sommetider kommer til at gøre det til. For når vi kommer til tro på Jesus, så flytter Helligånden ind i hjertet. Når Helligånden bor der, så medfører det naturligvis en ny vilje, som vil det, Gud vil. Det betyder ikke, at vi bliver syndfrie i os selv, for den gamle syndige natur bor der stadig. Men det betyder, at vi kommer til at kæmpe imod det, som er Guds vilje imod, og vi stræber efter at leve, sådan som Gud vil. De gode gerninger, der så vil komme til at kendetegne vores liv, er ikke gerninger, som vi selv kan rose os af, men de gerninger, som Bibelen kalder Åndens frugt (Gal 5,13-25).

At leve i nåden

I lang tid tror jeg faktisk, jeg levede (og kæmpede) med den misforståelse, at jeg blev frelst af nåde, men at et liv som kristen, var et liv under loven - ellers kunne det jo være lige meget, hvordan jeg levede, tænkte jeg.

Jeg husker stadig tydeligt, da jeg første gang for alvor lagde mærke til, hvad der står i Rom 6,1-14. Det var med til at afsløre min misforståelse som trældom og sætte mig fri. Her forkyndes det nemlig, at vi skal kæmpe mod synden, fordi vi, der er døbt og tror på Jesus, har del i hans død fra synden og hans opstandelse til et nyt liv. Den virkelighed, der gælder Jesus, den gælder altså os (Rom 6,11). Derfor skal vi kæmpe mod synden og stille os til rådighed for Guds vilje – ikke for at blive frie, men fordi vi er frie i Jesus.

Pointen bliver måske endnu tydeligere i v. 14: ”Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.” Nåden er det ufortjente – det, som Jesus har gjort for os. Det er det, vi bliver frelst ved, men det er også det, der er helliggørelsens hemmelighed.

Det at være kristen, er som at være en slave, der er blevet købt fri fra slaveriet for en ubegribelig høj pris, og som ikke kan andet end at falde på knæ foran ham, der gjorde det, og sige: ”Herre, jeg vil altid tjene dig.”

Boganbefalinger

Ole Modalsli: Evangeliet om Helliggørelsen, Credo 1989
Agne Nordlander: Hellighed – Kristenslivets tabte dimension, Credo Forlag 1993
Henrik Nymann Eriksen: Forvandlet ved at se – Vejen til helliggørelse, Credo 2020

Læs andre artikler om:

Arbejde Guds ære Helliggørelse I Kristus

Kunne du lide denne artikel?

Ressourcer
Kontakt
  • Landsleder
  • Ivan Jakobsen
  • Foreningens adresse
  • Industrivænget 40,
  • 3400 Hillerød
  • 48207660
  • lmbu@lmbu.dk
Følg os